Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Zlepšování výuky na SPŠ stavební HK

Naše škola se ve školním roce 2012/13 zapojila do dvouletého projektu „EU peníze školám“. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zároveň škola pořídí pomůcky a technické vybavení pro výuku (datové projektory, keramické tabule, notebooky, počítače, atd.). Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaľeno metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným pouľíváním nových metodických pomůcek a 29 nových učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se ľáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou inovace výuky za pouľití ICT. Zlepšení klimatu ve škole a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy (jazykové vzdělávání učitelů, kurz finanční gramotnosti, vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí).

Zlepšování výuky na SPŠ stavební HK